Fix it All sluit een jaarcontract met Triple A voor het complete facilitair onderhoud van de gehele vastgoed portefeuille van Triple A.

De portefeuille van Triple A bestaat uit winkels, bedrijfsruimtes en woningen. het facilitair onderhoud bestaat uit het dagelijks mutatie onderhoud, calamiteiten service, en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden bij leegkomend vastgoed.

Tevens hebben wij een coördinerende rol bij grote verbouwingen en begeleiden wij de uitvoering van grote projecten.

Fix-it-All maakt het verschil bij facilitair onderhoud door gebruik te maken van ons unieke innovatieve manier van facilitair onderhoud, ook bij Triple A was onze methode doorslaggevend bij hun beslissing.

Fix it All dankt de directie van Triple A voor het gestelde vertrouwen.